| ua | ru | en |
:: Про нас | Продукти | Послуги | Публикації | Аналітика | Контакти | Вход для клиентов
:: Аудит безопасности ІТ | Разработки ІТ |


Розробки

«Банківський портал»

Розробка та впровадження інтегрованого рішення на базі надійних стандартів обробки і захисту інформації як ядра операцій банку.

Мета комплексної інтегрованої банківської системи - на базі сучасних інформаційних технологій надати банківські продукти та послуги, що задовольняють вимогам НБУ, міжнародних платіжних систем, рекомендаціям Базельського комітету з банківського нагляду, а також міжнародним стандартам та стандартам ЄС з| безпеки.

Розробка автоматизованої системи ведеться на сучасному технологічному рівні, з урахуванням|з врахуванням| досвіду|досліду| банківських працівників, сучасних методів програмної розробки, стандартизації банківських процедур по єдиній ідеології функціонування банку (модельне проектування).

У системі реалізується цілий ряд|лава,низка| модулів, зокрема:

- платіжна система багатофіліального банку для здійснення банківських платежів філіалів через центральну розрахункову палату (у головному офісі) та взаємодії з іншими банками в режимі кореспондентських рахунків

- кліринговий розрахунковий центр;

- процесинг рітейл-системи (для локальних та міжнародних систем);

- включає повний|цілковитий| набір фінансових інструментів, обслуговування фронт, бек| та бек-бек| офісу банку, взаємодії із|із| зовнішніми організаціями, біржовими системами, системами міжбанківських переказів|переведень,переказів|, роздрібний банкінг| (обслуговування фізичних осіб) в централізованій системі обліку|урахування|, управління та обслуговування клієнтів.

- універсальна система інформаційної безпеки електронних платежів, в якій використовуються процедури і носії інформації, рекомендовані як безпечні для фінансових систем та додатків;

а також інші модулі банківських продуктів і послуг, аналізу і управління банківською діяльністю.

(приклади використання для банківської системи)

Система «Торги»

Захищена Система проведення електронних торгів, тендерів. Вона є різновидом біржової системи. На базі модулів біржової системи, Комплексу «Цезаріс», досвіду|досліду| організації обслуговування рітейл-систем можлива реалізація захищеної системи проведення електронних торгів, тендерів із застосуванням технологій обробки та обліку|урахування| документів, зобов'язань, пропозицій|речень| в електронному вигляді

«Електронна торгівля»

Системи електронної торгівлі та системи обслуговування на базі процесінгу з використанням карткових технологій, міжнародних стандартів та засобів захисту.

Система реалізується відповідно до вимог, які пред'являються міжнародними платіжними системами (3D secure) та сертифікації процесингу для цих цілей, вимог до реалізації систем інформаційної безпеки, використанню ВЭБ-технологій та комунікаційних засобів і таке інше.

Система АСУП «Логистік»

 

Система АСУП| «Логистік» призначена для автоматизації виробничої та торгової|торгівельної| діяльності промислових підприємств і організацій, в галузях виробництва, оптової та роздрібної торгівлі. Система «Логистік» є|з'являється,являється| централізованою системою управління і матеріально-фінансового забезпечення підприємства. Ядром системи є|з'являється,являється| програмний модуль управління складськими запасами, який контролює весь цикл виробництва товару/виробу та подальшого|наступного| його руху від замовлення постачальнику і до передачі|відпуску| покупцю, підтримуючи при цьому весь необхідний документообіг. Проте|однак| функціональність системи значно ширша за складський облік|урахування|. До складу системи входить три базові функціональні модулі:

·   Модуль складського обліку|урахування|

·   Бухгалтерський облік|урахування| і розрахунки;

·   Модуль управлінського контролю

У системі передбачений окремий модуль – Інтернет-система В2В, яка є|з'являється,являється| засобом роботи та взаємодії з|із| постачальниками і контрагентами через «єдине вікно». Система архітектурно побудована|споруджена| як трирівнева модель (клієнт - сервер додатків – сервер баз даних) на основі WEB-технологій.

У системі реалізуються такі функції, як: моделювання виробничих процесів відносно ТМЦ|, починаючи|розпочинаючи,зачинаючи| з|із| простої комплектації і закінчуючи складними виробничими циклами; управління неліквідами; управління закупівлями, збутом та доставкою товарів, організацією контролю виконання замовлень; розрахунок заробітної платні|плати|; управлінський облік|урахування| підприємства; облік|урахування| та управління договорами;  аналітика по| контрагентам, документам, виробам та ін.

Особливостями системи є|з'являються,являються|: можливість|спроможність| вирішити задачі логістики зі| збільшення прибутків та скороченню витрат в процесі виробничої діяльності підприємства (планування|планерування|, координація і управління процесами виробництва, складування, постачання та доставки товарів та/або послуг споживачам) на базі централізованої системи обліку|урахування| і взаємодії з|із| будь-якими клієнтами на основі WEB-технологій.

 

«Цербер»

Програмний комплекс «Цербер» призначений для автоматизації роботи пропускної системи організації і бюро перепусток в штаті служби безпеки та підвищення ефективності управління. Завдання|задачі| системи:

§                    організація прийому заявок на доступ на об'єкти в електронному вигляді|виді|. Прийом заявок через ВЕБ|-інтерфейс (або по| електронній пошті)

§                    формування розпорядчих документів у відповідності до рівня повноважень менеджерів;

§                    підписання розпорядчих документів, зокрема про відмову, цифровим підписом менеджера та розміщення документів в централізованій базі документів;

§                    розміщення бази даних на сервері. ВЕБ|-інтерфейс для користувачів (менеджерів, контролерів), робота в режимі 24х7, забезпечення он-лайн доступу різних користувачів до бази документів у будь-який час відповідно до повноважень та прав;

§                    забезпечення доступу до базі даних розпорядчих документів з постів охорони об'єктів одразу після|потім| їх розміщення в базі;

§                    забезпечення можливості|спроможностей| аналізу розпорядчих документів та заявок за певний період часу менеджерами та керівництвом;

§                    забезпечення постам охорони можливості|спроможності| ставити відмітки про прохід (про вхід та/або вихід) за| розпорядчими документами;

§                    передбачена можливість|спроможність| розвитку системи з урахуванням|з врахуванням| необхідності роботи з|із| паспортними документами нових стандартів з|із| чіпом (за міжнародними стандартами ISO, ICAO):: Про нас | Продукти | Послуги | Публикації | Аналітика | Контакти |
:: Аудит безопасности ІТ | Разработки ІТ |
©2002- "AMB" group.